2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulunda Açılacak Olan Dersler Hakkında Duyuru

2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulunda Açılacak Olan Dersler Aşağıda Belirtildiği gibidir. Derslere ilişkin ders bilgi paketlerine aşağıda belirtilen web adresinden ulaşabilirsiniz.

http://dersbilgipaketi.akdeniz.edu.tr/tr-TR/EgitimDurum/Browse/EgitimDurumuLisans

AÇILACAK OLAN DERSLER

ÇEK 103 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
ÇEK 206 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 2
ÇEK 211 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1
ÇEK110 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
ÇEK201 MİKRO İKTİSAT
ÇEK202 MAKRO İKTİSAT
ÇEK207 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
ÇEK209 SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL POLİTİKA 1
ÇEK212 SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL POLİTİKA 2
ÇEK214 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ÇEK304 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ
ÇEK306 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
ÇEK307 SOSYAL PSİKOLOJİ
ÇEK312 MALİYE POLİTİKASI
ÇEK401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ÇEK405 TÜRKİYE EKONOMİSİ
ÇEK421 EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA
ÇEK422 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
EKN110 İSTATİSTİĞE GİRİŞ
EKN201 İSTATİSTİKSEL ANALİZ 1
EKN202 İSTATİSTİKSEL ANALİZ 2
EKN217 ÖRNEKLEME
EKN303 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1
EKN304 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2
EKN321 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK 1
EKN322 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
EKN326 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK 2
EKN409 KARAR VERME VE OYUN TEORİSİ
İKT 411 BÜYÜME TEORİSİ
İKT101 İKTİSADA GİRİŞ 1
İKT102 İKTİSADA GİRİŞ 2
İKT105 MATEMATİK 1
İKT106 MATEMATİK 2
İKT201 MİKRO İKTİSAT
İKT202 MİKRO İKTİSAT 2
İKT203 MAKRO İKTİSAT 1
İKT204 MAKRO İKTİSAT 2
İKT210 TARIM İKTİSADI
İKT301 PARA TEORİSİ
İKT302 PARA POLİTİKASI
İKT303 EKONOMETRİ 1
İKT304 EKONOMETRİ 2
İKT307 ULUSLARARASI İKTİSAT 1
İKT308 ULUSLARARASI İKTİSAT 2
İKT321 PROJE DEĞERLENDİRME
İKT401 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ 1
İKT402 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ 2
İKT405 TÜRKİYE EKONOMİSİ TARİHİ
İKT406 TÜRKİYE EKONOMİSİ
İŞL112 GENEL MUHASEBE 2
İŞL117 GENEL MUHASEBE 1
İŞL201 İSTATİSTİK 1
İŞL202 İSTATİSTİK 2
İŞL213 FİNANS MATEMATİĞİ
İŞL214 İŞLETME FİNANSINA GİRİŞ
İŞL225 ŞİRKETLER MUHASEBESİ
İŞL307 MALİYET MUHASEBESİ
İŞL308 YÖNETİM MUHASEBESİ
İŞL309 İŞLETME FİNANSI 1
İŞL310 İŞLETME FİNANSI 2
İŞL430 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
KMY107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
KMY108 ANAYASA HUKUKU
KMY111 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ
KMY202 YÖNETİM BİLİMİ 2
KMY207 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 1
KMY211 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI
KMY212 ÇEVRE SORUNLARI
KMY214 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2
KMY216 CEZA HUKUKU
KMY219 MEDENİ HUKUK
KMY220 TÜRK İDARE TARİHİ
KMY303 SİYASET SOSYOLOJİSİ
KMY310 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ
KMY314 YEREL YÖNETİMLER 2
KMY322 BORÇLAR HUKUKU
KMY404 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
KMY406 ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ
MLY101 İKTİSADA GİRİŞ I
MLY102 İKTİSADA GİRİŞ II
MLY201 MİKRO İKTİSAT
MLY202 MAKRO İKTİSAT
MLY319 TEORİDE VE UYGULAMADA HAZİNE
MLY322 DEVLET BORÇLANMASI
MLY326 KAMU BÜTÇESİ II
MLY337 VERGİ HUKUKU
MLY339 KAMU BÜTÇESİ I
MLY346 TÜRK VERGİ SİSTEMİ I
MLY347 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II
MLY401 İCRA İFLAS HUKUKU
ULS 334 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR
ULS104 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
ULS105 TOPLUM BİLİMİNE GİRİŞ
ULS201 SİYASİ TARİH I
ULS206 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞME TARİHİ
ULS210 ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
ULS213 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ
ULS220 MODERN SİYASAL DÜŞÜNCE
ULS224 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
ULS301 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I
ULS303 TÜRK SİYASAL YAŞAMI
ULS306 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER
ULS327 BÖLGESEL POLİTİKALAR BALKANLAR
ULS338 DİPLOMASİ
ULS401 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR
ULS407 ULUSLARARASI HUKUK 1
ULS432 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BALKANLAR
0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 (Öğrenci İşleri Birimi)