Akdeniz Üniversitesi

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiiibf_logo

1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde öğretime başlayan İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmek olmuştur.

Tanıtım

Akdeniz kıyısında güzel Antalya kentinde yıldızı giderek yükselen Akdeniz Üniversitesinin en hızlı gelişen fakültelerinden biri olan ve 17 Mayıs 2011’da 18. yılını kutlayan İİBF kendini dünya standartlarında bir yüksek öğretim kurumu yaratmaya adamış vizyon sahibi kadroların eseridir. 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Kampusünde Kurucu Dekan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun girişimleriyle öğretime başlayan İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerileri edinmiş, Atatürk ilkelerine ve Avrupa değerlerine saygılı üretken gençler yetiştirmek olmuştur.

1993 yılında İktisat Bölümü Lisans Programı ile öğretime başlayan İİBF 1996 yılında İşletme Bölümünü, 1997 yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerini ve 2003 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümünü açarak program, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı bakımından yeni kurulan pek çok fakülteyi imrendirecek bir gelişme göstermiş, altyapı tesisleri, kadrolaşması, gerçekleştirdiği akademik etkinlikler ve oluşturduğu yurtdışı bağlantılar ile bugün başta Fransa ve Almanya olmak üzere pek çok ülkenin muhtelif akademik çevrelerinde tanınan ve saygınlığı olan bir konuma ulaşmıştır. Fakülte bünyesinde halen 7’si lisans, 8’i yüksek lisans ve 3’ü doktora düzeyinde 18 diploma programı sürdürülmekte, ayrıca çeşitli sürekli eğitim programları ile çevrenin eğitim taleplerine yanıt verilmektedir. Mevcut diploma programlarında 2010 Aralık ayı itibariyle 2259 lisans, 369 yüksek lisans/doktora düzeyinde toplam 3628 öğrenci öğrenim görmektedir.

İİBF’nin akademik kadrosu son atamalarla birlikte 16 profesör, 15 doçent, 37 yardımcı doçent olmak üzere toplam 68 faculty01kadrolu öğretim üyesine ulaşmıştır. Öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ayrıca üniversitenin diğer birimlerinden ve ek ders ile görevlendirilmiş 2 öğretim üyesi, 1 uzman ve 46 araştırma görevlisi ile birlikte toplam 104 öğretim elemanı ile öğrencilerimize hizmet sunmaktayız.

2008 yılı itibariyle dördü uluslararası, yedisi ulusal 11 büyük bilimsel etkinlik, 22’si uluslararası 30’u ulusal 52 seminer/panel/kollokyum tarzı bilimsel toplantı; 61’i yurtiçinden ve 49’u yurtdışından olmak üzere 110 konferans, toplam 173 bilimsel etkinlik düzenlenmiştir. Fakültenin öğretim elemanları 15 yılda 109 uluslararası endeks makalesi, 116 yerli hakemli dergi makalesi, 100 uluslararası toplantı bildirisi, 103 ulusal toplantı bildirisi, 49 kitap ve /veya bölümü ve 21 rapor olmak üzere toplam 498 araştırma eseri üretmişlerdir. Şu anda İİBF’nin sahip olduğu olumlu şöhret köklü üniversitelerin yirmi otuz yılda elde edebildikleri ile eşdeğer sayılabilir. İİBF gerek Avrupa gerekse Kuzey Amerika ülkeleriyle, çeşitli enstitü ve üniversitelerle öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri, ortak araştırma projeleri ve yayınlar vb. uluslararası ilişkilerden çok daha yoğun biçimde yararlanabileceği bir konuma ulaşmıştır. Onbeş yıllık bu birikimin fırsatlarından etkili bir şekilde yararlanılması için, başlatılan işbirliği anlaşmaları yaygınlaştırılarak sürdürülmekte, Erasmus değişim anlaşmaları çerçevesinde yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı her yıl artış göstermektedir.

2003-2004 yılından bu yana fakültenin İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde İngilizce ve Fransızca Zorunlu Hazırlık Programı, İşletme Bölümünde İngilizce Zorunlu Hazırlık Programı sürdürülmektedir. Kamu Yönetimi ve Maliye Bölümlerinde 2000-2001 yılından başlayarak İsteğe Bağlı uygulanan İngilizce Hazırlık Programı her iki bölümde 2007-2008 yılından itibaren Zorunlu İngilizce Hazırlık Programına dönüştürülmüştür. İktisat ve Uluslar arası İlişkiler Bölümlerinde sürdürülen Fransızca Hazırlık Programına Fransız okutmanlarla destek veren Ankara’daki Fransa Büyük Elçiliği, öğrencilerin Fransa eğitim burslarından faydalanabilmeleri için yardım sağlamakta, yıl içinde Fransa üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri Fransızca hazırlık eğitimi alan öğrencilere ders vermektedir. 2007/2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Almanya’nın Hamburg Üniversitesi ile ortak diploma programı olarak başlatılan Euromaster Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim veren, sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat,işletme, iletişim ve hukuk alanlarından gelenleri kabul eden disiplinlerarası bir programdır. Bilimsel siyasi danışmanlık alanında ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik seviyesinde, sendikalarda, sanayi ve işveren kuruluşlarında, ama aynı zamanda Avrupa ölçekli ve uluslararası örgütlerde, yönetim bürokrasisi alanında ve uluslarüstü kuruluşlarda uzman olabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı lisansüstü ortak diploma programı olarak pek çok açıdan bir ilki gerçekleştirmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin uluslararası akademik ilişkiler içinde bulunduğu birçok yabancı kuruluşlar ve üniversiteler vardır. Bunlardan bazıları,faculty02 Fransa’da Montpellier, Auvergne, Picardie, Le Havre, Poitiers, Nantes, Lille Üniversitesi ve Grenoble Üniversiteleri,; Almanya’da Hannover, Trier, Frankfurt, Europa - Viadrina Frankfurt, Hamburg, Darnstadt ve Bonn Üniversiteleri; Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi; İtalya’da Milano Degli Studi Üniversitesi, Avusturya’da Linz Eğitim Üniversitesi; Fransa’da Uluslararası Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (CHIEAM), Akdeniz Ülkeleri Tarım Enstitüleri (Montpellier, Bari, Chania ve Zaragosa) ve Paris Ticaret Odasıdır.

Fakültenin İhtisas Kitaplığı, 11,022 adet kitap ve 4,349 adet diğer yayın ile hizmet vermektedir ve 2002’de Avrupa Dokümantasyon Merkezi (European Documentation Center) statüsü kazanmıştır. Avrupa Birliğinin tüm güncel yayınlarına günü gününe merkezden ulaşılabilmektedir. 2008 Haziran ayında başlatılacak bir Avrupa Birliği Üniversiteler Hibe Projesi çerçevesinde bu dokümantasyon merkezi bir Avrupa Birliği Enformasyon Merkezi’ne dönüştürülecek ve kısa sürede tüm Batı Akdeniz Bölgesi’nin Avrupa Birliği bilgi ihtiyacını karşılayan bir referans kuruluş haline getirilecektir.

Misyonumuz

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyonumuz

Son Güncelleme Tarihi: 2012-07-24 14:45:09

Sayfa Özeti: Hakkımızda

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Anahtar Kelimeler: