II. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi

Değerli Öğrenciler, Akademisyenler ve Araştırmacılar,

 

11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz, 2. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi 11-12 Ekim 2018 tarihinde Antalya’da Üniversitemiz yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Kongre’de “İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri” alanlarından bildiriler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Kongre ile  ilgili bilgilere kongre wep sayfasından (http://www.isersc.org/) ulaşabilirsiniz.

 

Dekanlık

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)