TEK DERS SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin” 37. Maddesine göre yapılmakta olan TEK DERS SINAVININ 05 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00’da yapılması uygun görülmüştür.

Tek Ders Sınavı Başvuruları: Tek Ders Sınav Başvuru Talep Formunu doldurarak (Fakültemiz web sayfası Kalite Yönetim sisteminden temin edilebilir.) Öğrenci İşleri Birimine 03 Temmuz 2018 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)