YARDIMCI DOÇENT YABANCI DİL SINAVI SONUCU
24/08/2017 tarihinde Sabah gazetesinde yayımlanan akademik ilan neticesinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuruda bulunan Dr. Şerife DURMAZ,  29 Eylül 2017 Cuma günü  yapılan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmuştur.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)