Yatay ve Dikey Geçiş Öğrencilerinin Dikkatine

Yatay ve Dikey geçiş, 667 KHK ve 669 KHK ile fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerden ders eşdeğerliği yapılmasına rağmen, eşdeğer sayılmayan almaları gerekli derslerini otomasyon sistemi üzerinden seçmeyen (seçtirmeyen) öğrencilerin ivedilikle Fakülte Öğrenci İşleri bürosuna bizzat gelerek derslerini seçtirmeleri gerekmektedir.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)