Yaz Okulunda Ders Seçecek Öğrencilerin Dikkatine

Yaz Okulunda Ders Seçecek Öğrencilerin Dikkatine

 • Öğrenci, almak istediği dersin öncelikle kendi bölümünde açılıp açılmama durumuna bakmalıdır !!!
  • Kendi bölümünde açılmış olan bir ders yerine, başka bir Bölüm ya da Fakülteden ilgili dersi ALAMAYACAKTIR !!!
  • Kendi bölümünde açılmamış olan bir ders başka bir Bölüm ya da Fakülteden ALINABİLİR !!!

!!!ANCAK!!!

 •  Öğrencinin dersin “Uygunluğu Hakkında dikkat etmesi gereken unsurlar vardır:
 • Öğrenciler almak istedikleri bir dersi ilgili yönetim kurulunun öğrenme çıktıları, içerik, ulusal kredi ve saat ölçütleri açısından uygun bulması halinde başka bir birimden ya da Üniversiteden ALABİLİR!
 • Uygun olan derslerin “EŞDEĞER SAYILMASI” ilgili öğrencinin normal dönem içerisindeki Dersin Öğretim Üyesi’nin olumlu görüş bildirmesi ve ardından kendi bölümüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir. İlgili dersin uygun olduğu ile ilgili Bölüm Kararı alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu’na sunulur. Fakülte ilgili kararı uygun gördüğü takdirde söz konusu olan ders EŞDEĞER SAYILIR !!! (Dilekçeye Ders İçerikleri, Öğrenme Çıktıları, Ulusal Kredi ve Saat Ölçütleri Eklenecektir!!!). Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı sonrası ilgili dersin “Eşdeğerliği” yapılacaktır !!!
 • Örneğin; kendi bölümünde dönem içerisinde alınan bir dersin Ulusal Kredi’si 4, başka bir bölüm ya da fakültedeki ilgili dersin Ulusal Kredi’si 3 ise (daha az ise) öğrenci ilgili dersi ALAMAZ !!!
 • Yukarıdaki örneğin tam tersi durumunda öğrenci ilgili dersi alabilir !!!

(ilgili yönetim kurulunun öğrenme çıktıları, içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından uygun bulması halinde)

 • Öğrenci Kendi Bölümünden Açılsın ya da Açılmasın herhangi bir dersi BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN ALABİLİR ANCAK; İLGİLİ DERSİN “EŞDEĞER SAYILMASI” ilgili öğrencinin normal dönem içerisindeki Dersin Öğretim Üyesi’nin olumlu görüş bildirmesi ve ardından kendi bölümüne dilekçe ile başvurması gerekmektedir!
 • İlgili dersin uygun olduğu ile ilgili Bölüm Kararı alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu’na sunulur. Fakülte ilgili kararı uygun gördüğü takdirde söz konusu olan ders EŞDEĞER SAYILIR !!!

Ek olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Oluşturulan Duyuruları ve 2016-2017 Yaz Okulu Yönetmeliklerini Takip Ediniz.

http://oidb.akdeniz.edu.tr/

 

 

 

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 (Öğrenci İşleri Birimi)