Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
MENU
Yaz Okulu Duyurusu
  1. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yaz okulu açılmayacaktır.  Ancak 2. ve  3. maddedeki  koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu başvuru formu ve eklerini doldurup başvurmaları halinde başka bir üniversiteden ders alabilirler.
  2. Öğrenciler; yaz okulunda almak istedikleri dersleri yaz okulu ders kayıtları başlamadan önce dersin içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından ilgili yönetim kurulunun uygun bulması halinde öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki diploma programının taban puanı eşit ya da daha yüksek bir taban puanı ile öğrenci almış olan başka bir Üniversiteden alabilirler.
  3.  Öğrenciler bir üst sınıfın her iki yarıyılından ders alabilirler. Ancak bu şekilde ders alabilmesi için öğrencinin; genel ağırlıklı not ortalamasının 3.00’ın üzerinde olması ve alt yarıyıllardaki tüm dersleri alıp başarılı olması (FF, FD, DD, DC BAŞARISIZ DERSLERİ OLMAMASI) gerekir.
  4. Yaz Okulu bittikten sonra gidilen yaz okulu, öğrencinin transkriptlerini üst yazıyla Fakültemize bildirdikten sonra muafiyet işlemleri yapılacaktır.

 

Yaz Okulu Yönergesi

Yaz Okulu Başvuru Formu

Eklenme tarihi : 2022-06-27 11:31:34
Son güncelleme : 2022-07-05 11:32:05