2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları ile İlgili Yapılan Ek Duyuru

-İşletme Bölümüne müracaat ettiği halde Ekonometri Bölümüne yatay geçişi kabul edilen Onur YANAR’ın İşletme Bölümüne kabulüne,

 

-Maliye Bölümüne yatay geçiş başvurusu yapan Omar HUSSEİN ve Kenan Jamal EDDİN isimli yabancı uyruklu öğrencilerin ek madde 2 kapsamında kabulüne,

 

– Ekonometri Bölümü öğrencisi Esma YUVALI ’nın yatay geçiş koşullarını taşımadığından (kurum içi yatay geçiş kontenjanı bulunmadığından) sehven yapılan kabulünün iptaline,

 

-Maliye Bölümü öğrencisi Yonca KOÇLUK ‘un yatay geçiş koşullarını taşımadığından (kurum içi yatay geçiş kontenjanı bulunmadığından) sehven yapılan kabulünün iptaline

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)