Enformatik Muafiyet Sınavı

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından verilen ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı, ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi, ENF141 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Usage of Information Technologies) derslerini ilk defa alacak öğrenciler için Muafiyet e-Sınavı başvuruları 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Enformatik Bölüm Başkanlığı web sitesi (http://enformatik.akdeniz.edu.tr) üzerinden alınacak olup, sınav 14 Şubat 2020 tarihinde öğrencilerin sınav giriş belgelerinde belirtilen yer ve saatte “e-Sınav” şeklinde gerçekleştirilecektir.

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)