Dergi Künyesi

Dergi Adı: Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

ISSN: 1302-9975

Yayınlanma Periyodu : 6 Ayda bir

Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dergi Konuları: Ekonomi, Toplum, Politika, İşletme

Yeraldığı İndeksler: International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCOhost, Econlit, ASOS İndeks

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)