İİBF Dergi Son Sayı

İİBF Dergi 37. Sayı


İç Kapak

Önsöz

İçindekiler


Zeynep ERÜNLÜ, Barbaros GÜNERİ- A Post – Keynesian Analysis of The Greek Crisis

Mim Sertaç TÜMTAŞ – Toplumsal Dışlanmadan Vatandaşlık Tartışmalarına Suriyeli Kent Mültecileri

M. Gökhan BİTMİŞ, Azize ERGENELİ, Fuat OKTAY – Dönüşümcü Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İşgören Sessizliğinin Rolü: Afet ve Acil Durum Yönetimi İşgörenleri Üzerine Bir Çalışma

Caner ERDOĞAN – Cumhuriyet Halk Partisi’nin Antalya Üyelerinin Parti İçi Demokrasi ve Oligarşiye Bakış Açısı

Gül CEYLAN TOK – The Politicization of Migration and the Rise of Competitive Authoritarianism in Hungary

Şekip YAZGAN, Reşat CEYLAN, M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU – Seçilmiş NATO Ülkelerinde Askeri Harcamaların Yakınsaması: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testinden Kanıtlar

Hasan GÜL – Turizm Sektöründe Vergi İndirimi ve Ekonomik Etkileri: Bir Sosyal Hesap Matris Uygulaması

Sophio KVATCHADZE, Serkan AKINCI – Sağlık Bilinci, Çevre Bilinci ve Organik Gıda Bilgisinin Satın Alma Niyetine Organik Gıdalara Yönelik Tutum Aracılığıyla Etkisi

Zeynep TÜRKCAN – Bankalarda Mali Başarısızlığın Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Uygulama: Avrupa Birliği Ülkeleri

Ömer Faruk ÇOLAK (Kitap Tanıtımı) – Brexit-Elveda Avrupa, İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar Tehditler, Editörler: Erol Esen, Duygu Şekeroğlu, 2017.

Sıtkı YÜREKLİ (Errata) – Yürekli (2012) ve Akdeniz İİBF Dergisi yazım kuralları nedeniyle “Anadolu Akdeniz’i süngerciliği araştırması arşiv kaynakları” hakkında makaleler içerisinde yer verilmemiş tanıtım.


Yazarlar Hakkında

Yazarlara Duyuru

İİBF 2018 Mayıs 37. sayı

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)