Güncel gelişmeler ışığında Türkiye-AB İlişkileri Konferansı yapılmıştır.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 15.30’da Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda,  “Güncel gelişmeler ışığında Türkiye-AB İlişkileri Konferansı” gerçekleştirilmiştir.

Akvam tarafından organize edilen konferansa büyükelçi H.Avni AKSOY katılmıştır.
Akvam müdürü aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK tarafından kendisine plaket verilmiştir.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)