İletişim

Posta Adresi

Akdeniz Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058
Kampüs / ANTALYA

Telefon Numaraları

Dekanlık Özel Kalem 0 242 310 1833
Öğrenci İşleri 0 242 310 1806 / 1883 / 1813  / 1810
İşletme Bölüm Sekreterliği 0 242 310 1819
İktisat Bölüm Sekreterliği 0 242 310 1826
Maliye Bölüm Sekreterliği 0 242 310 1830
Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği 0 242 310 1817
Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreterliği 0 242 310 6600
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Sekreterliği 0 242 310 6410
Ekonometri Bölümü Sekreterliği 0 242 310 1832
Personel İşleri Birimi 0 242 310 1804
Yazı İşleri Birimi 0 242 310 1822
Mali İşler Birimi 0 242 310 1807 / 1808
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi 0 242 310 1800
Evrak Kayıt Birimi 0 242 310 1805
Teknik Ofis 0 242 310 6465
Güvenlik 0 242 310 1862

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)