İsteğe Bağlı Staj Duyurusu

Staj formu, Ağustos 2021 puantaj cetveli, isteğe bağlı staj iş akış şeması ve talimatı fakültemiz web sayfasında yer alan KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ bölümünde yer almaktadır. 1. Ağustos 2021 tarihinden itibaren olmak üzere en az 20 gün süreyle 2. veya 3. veya 4. sınıfa geçen öğrencilerimiz isteğe bağlı staj yapabileceklerdir. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta girişlerinin fakültemiz tarafından  yapılabilmesi için staja başlamadan önce başvuru formunun eksiksiz doldurularak fakültemiz sekreteri Şennur ÖNENÇ’e teslim edilmesi gerekmektedir. 

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi) - - iibfogrenci@akdeniz.edu.tr -- e-posta adresi üzerinden fakültemize ulaşabilirsiniz.