İsteğe Bağlı Staj

İsteğe Bağlı Staj Başvuruları

İsteğe bağlı staj yapacak öğrenciler, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanabileceklerdir. Başvuru bilgi ve belgelerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. İlgili belgeler doldurulduktan sonra aşağıda isimleri belirtilen bölüm koordinatörlerinin onayı alınıp İŞKUR’a teslim edilecektir.

Bölüm / Staj Koordinatörleri

İktisat / Arş. Gör. Hüsnü Can DURAL

İşletme / Arş. Gör. Sibel DOĞANAY

Kamu Yönetimi / Arş.Gör. Ayşe KALAV

Maliye / Doç.Dr. Servet AKYOL-Arş.Gör. Tolga Evrim TÜRKAN

Uluslararası İlişkiler / Dr.Öğr.Üyesi Durmuş Ali KOLTUK – Arş. Gör. Selin ERKUL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Dr.Öğr.Ü. Şerife DURMAZ-Arş.Gör. Hazal YERLİKAYA

Ekonometri / Arş.Gör. Abdullah Emre ÇAĞLAR

 

İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Aşamaları

Başvuru Şartları

Başvuru Ön Yazısı (1.işlem)

EK 35 – İEP Başvuru (Ön Talep) Formu (2.işlem)

EK 20 – İEP Başvuru Tarihine Ait İşveren Taahhütnamesi (3.işlem)

EK 33 – İEP İşveren Taahhütnamesi (Başlangıç Tarihine Ait) (4.işlem)

http://esube.iskur.gov.tr/Ortak/IsverenKayit.aspx

EK 21 – İEP Tip Sözleşme (7.11.2014)

Katılımcı Taahhütnamesi

https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/

http://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx

İEP – katılımcılar için kısa not

İEP – işverenler için kısa not

Fakülte Staj Sistemini Kullanacak Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler

56557139.Fr.01 Staj Puantaj Cetvelleri

56557139.FR.23 Staj Başvuru Formu

56557139.İ.A.06 İsteğe Bağlı Staj İş Akış Şeması

56557139.TT.04 İsteğe Bağlı Staj Talimati

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)