İsteğe Bağlı Staj

İsteğe Bağlı Staj Başvuruları

İsteğe bağlı staj yapacak öğrenciler, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanabileceklerdir. Başvuru bilgi ve belgelerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. İlgili belgeler doldurulduktan sonra aşağıda isimleri belirtilen bölüm koordinatörlerinin onayı alınıp İŞKUR’a teslim edilecektir.

Bölüm / Staj Koordinatörleri

İktisat / Arş. Gör. Hüsnü Can DURAL

İşletme / Arş.Gör. Yağmur ÖZ

Kamu Yönetimi / Arş.Gör. Ahmet Aykut ALTAY

Maliye / Arş.Gör.Dr. Servet AKYOL

Uluslararası İlişkiler / Arş.Gör. Mustafa ÇAKIR

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Yrd.Doç.Dr. Ceren KALFA ATAAY

Ekonometri / Arş.Gör. Abdullah Emre ÇAĞLAR

 

İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Aşamaları

Başvuru Şartları

Başvuru Ön Yazısı (1.işlem)

EK 35 – İEP Başvuru (Ön Talep) Formu (2.işlem)

EK 20 – İEP Başvuru Tarihine Ait İşveren Taahhütnamesi (3.işlem)

EK 33 – İEP İşveren Taahhütnamesi (Başlangıç Tarihine Ait) (4.işlem)

http://esube.iskur.gov.tr/Ortak/IsverenKayit.aspx

EK 21 – İEP Tip Sözleşme (7.11.2014)

Katılımcı Taahhütnamesi

https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/

http://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx

İEP – katılımcılar için kısa not

İEP – işverenler için kısa not

Fakülte Staj Sistemini Kullanacak Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler

Staj Uygulama Talimatı

İsteğe Bağlı Staj Çizelgesi

Staj Puantaj Cetveli

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem)
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)