Kalite Yönetim Sistemi

Fakültemiz Kalite Yönetim Sistemi Dökümanlarına Ulaşmak için Lütfen Tıklayınız
Sayfalara ve dökümanlara ulaşım için kullanıcı adı ve şifre girilmesi gerekmektedir.
Lüten şifrenizi almak için sistem yöneticisine başvurunuz.

Formlar

Öğrenci İşleri Formları

56557139.FR.01 Gecikmeli Katkı Payı Başvuru Formu
56557139.FR.02 Öğrenime Ara İzni Başvuru Formu
56557139.FR.03 Gecikmeli Ders Kaydı Başvuru Formu
56557139.FR.05  Yaz Okulu Başvuru Formu
56557139.FR.06 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
56557139.FR.07 Özür Sınavı Başvuru Formu
56557139.FR.08  Sınav Sonucuna İtiraz (Maddi Hata) Başvuru Formu
56557139.FR.09 Eşdeğer Ders Formu
56557139.FR.18 Seçmeli Ders Değişikliği Formu
56557139.FR.19  Harç İade Formu
82132324.FR.04 Ders Yükü Formu
82132324.FR.05  Normal Öğretim Ek Ders Ücret Bildirim Formu
82132324.FR.06A İkinci Öğretim Ek Ders Ücret Bildirim Formu (Dışarıdan Gelen Hocalar İçin)
82132324.FR.06B İkinci Öğretim Ek Ders Ücret Bildirim Formu (Fakültede Görev Yapan Hocalar İçin)
82132324.FR.07 Sınav Ücreti Bildirim Formu
56557139 TT 01 Gecikmeli Katki Payi Talimati
56557139.Fr.01 Staj Puantaj Cetvelleri
56557139.FR.23 Staj Başvuru Formu
56557139.İ.A.06 İsteğe Bağlı Staj İş Akış Şeması
56557139.TT.04 İsteğe Bağlı Staj Talimati

Ders Programları ve Sınav Programları

82132324.FR.11 Ders Telafi Formu
81081226.FR.02 Ders Dağılım Formu
81081226.FR.03 Haftalık Ders Programı Formu
81081226.FR.04 Sınav Programı Formu
81081226.FR.05A  ve 81081226.FR.05B Derslik Dağılım Formu

81081226.FR.09 Sınav Programı Gözetmen Dağılım Formu
81081226.FR.10 Sınav Programı Ders Dağılım Formu
81081226.FR.30   Arşivleme Tablosu

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi) - - iibfogrenci@akdeniz.edu.tr -- e-posta adresi üzerinden fakültemize ulaşabilirsiniz.