Akdeniz Üniversitesi

 

Kamu Yönetimi Bölümü

1997-1998 Akademik Yılı’nda 3 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 56 lisans öğrencisi ile eğitim-öğretime başlayan bölümümüz bugün 10 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile gelişerek daha nitelikli bir eğitim hedefiyle yoluna devam etmektedir. Kuruluşumuzun üçüncü yılında lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans (master) eğitiminin de verilmeye başlandığı Kamu Yönetimi Bölümü, 2003-2004 akademik yılında ise Kamu Yönetimi Doktorları’nı Doktora Programı ile yetiştirmeye başlamıştır.

Çağdaş ilkeler ışığında geleceğin kamu personelini, dahası yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüz, bu kurum ve kuruluşlarda hâlâ çalışmakta olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme amacı da taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda her yıl artan öğrenci kontenjanımız 2014-2015 yılında lisans eğitimi için 233, yüksek lisans için 15 ve doktora eğitimi için 8 öğrenci olarak değişirken; verilen eğitim de öğrencilerimizin toplumsal süreçleri anlama ve yorumlama, yönetim süreçlerini ve siyasal yapıyı irdeleyebilme yetilerini geliştirme hedefiyle aynı doğrultuda ilerlemektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Bölümümüzün temel hedefleri doğrultusunda yetiştirilen lisans mezunlarımız özellikle merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin değişik birimlerinde kamu görevlisi olarak, finans kurumlarında, bankalarda ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri de mezunlarımızın çalışabilecekleri kuruluşlardır.

Kamu Yönetimi yüksek lisans ve doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ise, kamu yönetimiyle ilgili çeşitli alanlarda kariyer yapacak donanıma sahip olduklarından, gerek ülke gerekse bölgesel düzeyde kamunun ve özel sektörün taleplerini karşılamakta; ayrıca üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Bölümde Verilen Eğitimin İçeriği

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine kamu yönetimi alanını çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak; Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk Anabilim Dalları’na ilişkin dersler vermektedir. Bu bağlamda siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramları, anayasa, Türk Anayasa düzeni, çağdaş devlet sistemleri, yönetim bilimleri, yönetsel yargı, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim, Türk siyasal hayatı, demokrasi kuramları, kentleşme ve konut politikası, kent ekonomisi öğrencilerimizin aldığı kapsamlı eğitimin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe olup, yabancı dili yeterli olmayan öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak hazırlık sınıflarına yerleştirilmektedir.

Bölüm içinde yer alan anabilim dalları dışında, Fakültemizin diğer bölümlerinden de öğrencilerimiz ders almaktadır. Özellikle ilk iki yıl temel alan dersleri ile yetiştirilen öğrencilerimiz üçüncü ve dördüncü eğitim yıllarında uzmanlığa yönelik dersler almakta, bu doğrultuda ilgi ve tercih ettikleri istihdam alanlarına yönelik olarak seçimlik derslerden de faydalanabilmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri gerek ders gerekse tez konusu olarak dünyadan, bölgemizden ve ülkemizden siyasal, hukuksal, yönetsel olayları araştırma, inceleme, yorumlama çabası ile yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Yönetim
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Erol ESENtel: 310 1855
Bölüm Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Faruk ATAAYtel: 310 1886
Yrd. Doç. Dr. V. Alpay GÜNALtel: 310 1915
Bölüm Sekreteri 
Seval MENGİtel: 310 1817
Son Güncelleme Tarihi: 2015-03-25 16:11:33

Sayfa Özeti: Kamu Yönetimi

Anahtar Kelimeler: