Kayır Dondurma

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemizde 08/04/2020 tarihli Senato Kararı ile Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarını, online şekilde OBS sistemi üzerinden 02 Nisan 2020-17 Nisan 2020 tarihleri arasında kayıt dondurma başvuru işlemlerinin gerçekleştirebilecekleri kararlaştırılmıştır.

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)