Mazeret Sınavı Başvurularına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi”nin 14 üncü Maddesi hükümleri gereğince;

Öğrenciler 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınavı başvurularını “http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx adresinden yapabileceklerdir.  Başvuru girişi Öğrenci numarası ve OBS şifresi ile yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ilgili Birim Kurul Kararı çıktıktan sonra öğrencilere bilgilendirme e-postası ile gönderilecektir.
0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi) - - iibfogrenci@akdeniz.edu.tr -- e-posta adresi üzerinden fakültemize ulaşabilirsiniz.