Öğrenci Temsilciliği

Evrensel bilginin üretildiği ve öğretildiği yer olan ve yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinen Akdeniz Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olarak, temsil yetkisini devraldığım tarihten itibaren öğrenci arkadaşlarımın; eğitim, sağlık, spor ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile öğrenci arkadaşlarım arasında iletişimi sağlamak, öğrenci arkadaşlarımın beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve ilgili konularda öğrenci arkadaşlarımı yönetim organlarında temsil etmek için görevdeyim.

Üstlendiğim bu görevi, üniversitemizin 34. yılına yakışır bir şekilde yerine getirmeyi hedefliyorum.

Hüseyin KILIÇ

İ.İ.B.F.  Öğrenci Temsilcisi

 

Fakülte Öğrenci Temsilcisi:

Adı Soyadı: Hüseyin KILIÇ

Bölümü: Maliye Bölümü

İletişim No: 0546 9126956

E-posta: hkilic1071@gmail.com

Fakülte Öğrenci Temsilci Yardımcısı:

Adı Soyadı: Özenç Beray BAYCIK

Bölümü: İşletme Bölümü

E-posta: beraybyck@hotmail.com

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi) - - iibfogrenci@akdeniz.edu.tr -- e-posta adresi üzerinden fakültemize ulaşabilirsiniz.