Öğrencilerimizin Tübitak Başarısı

Fakültemiz Maliye Bölümü Öğrencileri Gamze Maral GÜÇLÜ “Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı” ve Senanur DEMİR “Toplumun Vergi Bilinci Duyarlılığının İncelenmesi” konulu Prof. Dr. Hale BALSEVEN danışmanlığında yürüttükleri projeleri ile Saniye Nur Altıntaş, Gözde Gültekin ve Büşra Sinanoğulları ise “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İş Yaşamına Katılımlarına ilişkin Yerel Halkın Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği” konulu Dr. Öğretim üyesi Mustafa ÇOBAN danışmanlığında yürüttüğü proje ile TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI’ndan destek almaya hak kazanmışlardır.

Öğrencilerimizi kutluyoruz.

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi) - - iibfogrenci@akdeniz.edu.tr -- e-posta adresi üzerinden fakültemize ulaşabilirsiniz.