Tanıtım

İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmektir.

Fakülte bünyesinde toplam 7 bölüm bulunmaktadır. İkinci öğretimin de mevcut olduğu bölümlerin kuruluş yılları kronolojik olarak;

– 1993 İktisat (Ekonomi) Bölümü,

– 1996 İşletme Bölümü,

– 1997 Maliye Bölümü,

– 1997 Kamu Yönetimi Bölümü,

– 2003 Uluslararası İlişkiler Bölümü,

– 2009 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

– 2010 Ekonometri Bölümü,

şeklindedir.

Fakültemiz kadrosunda 2017 sonu itibariyle 25 profesör, 25 doçent, 31 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 uzman, 1 okutman ve 16 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 102 akademik personel ve 26 idari personel görev yapmaktadır.

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi) - - iibfogrenci@akdeniz.edu.tr -- e-posta adresi üzerinden fakültemize ulaşabilirsiniz.