TEK DERS SINAVI DUYURUSU

Fakültemiz Bölümlerinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında mezuniyet aşamasına gelmiş, ancak tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrenciler için yapılacak olan Tek Ders Sınavının 24 Şubat 2021 Çarşamba günü yapılması 05/02/2021 tarih  ve 05/23 sayılı Fakülte Yönetim Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Başvurular:

http://oidb.akdeniz.edu.tr/tek-ders-sinav-basvurularina-iliskin-duyuru// adresinden yapılacaktır.

DERS İŞLEMLERİ, SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Tek ders sınavı

Madde 15 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyet aşamasına gelmiş, müfredatında bulunan tüm dersleri almış, devam koşulunu yerine getirmiş olan ve bir dersten koşullu başarılı veya bir dersten başarısız durumda olan öğrencilere, her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın, güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları ile yaz okulu sonunda yapılan dönem sonu sınavları sonrasında tanınan sınav hakkıdır.

Tek ders sınavına ilişkin diğer esaslar:

a) Tek ders sınav tarihi birim yönetim kurullarınca belirlenir ve sınav tarihinden on beş gün önce ilan edilir.

b) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

c) Başarısızlık halinde ya da 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki koşulların sağlanamadığı durumda, öğrencinin tek ders sınav notu geçersiz sayılır.

ç) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden birim yönetim kurulunca belirlenenler için tek ders sınavı yapılmaz. Dersin tekrar alınması gerekir.

(2) Staj ve Bitirme çalışması dersleri için tek ders sınav hakkı kullanılamaz.

(3) Tek ders sınavının mazereti olmaz.

Tek ders sınavının uygulanması

Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönergenin 15 inci Maddesi ile belirlenen hükümler 2020–2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilere uygulanacaktır.

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi) - - iibfogrenci@akdeniz.edu.tr -- e-posta adresi üzerinden fakültemize ulaşabilirsiniz.