Yatay Geçiş Duyurusu

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen

Öğrencilerin Dikkatine

ÖNEMLİ

Yatay geçiş başvurusu yapan adayların muafiyet durumlarına göre hangi sınıfa kayıt olacakları  Üniversitemiz Ders İşlemleri Sınav, Başarı ve Değerlendirme Yönergesi’ nin  7. Maddesi / 2)/b gereği muaf olunan derslerin kredilerine göre belirlenecektir. Dolayısıyla öğrencilerin AKTS durumuna göre başvuru yaptıkları sınıftan başka bir sınıfa da yerleştirilmeleri mümkün olabilmektedir. Konu hakkındaki duyurulara http://oidb.akdeniz.edu.tr/yatay-gecis-duyurusu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kayıt Tarihleri

Asıl Adayların Kayıt Tarihleri   09-13 Eylül 2019

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri  16 -20 Eylül 2019

 

İstenilen Evraklar

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. Vesikalık fotoğraf (2 adet)

3. Kayıtlı olduğu Fakülteden Yatay geçiş yapmasında engel bulunmadığını gösterir belge

 

Kayıt Yeri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri

 

Not:  Belirtilen tarihlerde, mesai saatleri içerisinde  kaydını yaptırmayan Asıl ve Yedek adaylar kayıt haklarını kaybetmiş olacaktır.

Sorunlarınız için iibfogrenci@akdeniz.edu.tr adresine elektronik posta göndermeniz durumunda, talebiniz değerlendirilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.

 

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)