Yaz okulu 2019-2020 Eğitim – Öğretim dönemi

Değerli öğrenciler,

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince, fakültemizde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yaz okulu açılmayacaktır.

Ancak,  öğrencilerimiz içerik ve kredi saatleri uyumlu olmak koşuluyla, yaz okulu açan başka birimlerden istedikleri dersleri alabileceklerdir.

Bu durumda olan öğrenciler, almak istedikleri derslerin  içeriklerine ait çıktıları dilekçelerine ekleyerek  kendi bölümlerine başvuracaklardır.

DEKANLIK

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)