Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı

Üniversitemize 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ek Yerleştirme ile yerleşen öğrenciler için 01 Ekim 2019 tarihinde ve YÖS Üçüncü Yerleştirme ile Kayıt
Hakkı Kazanan Yabancı Uyruklu öğrenciler için 02 Ekim 2019 tarihinde Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Sınavla ilgili duyurulara
http://ydy.akdeniz.edu.tr/yos-ucuncu-yerlestirme-zorunlu-yabanci-dil-dersleri-muafiyet-sinavi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

0

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin ulusal/uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1833 (Dekanlık Özel Kalem) -- Fax: 0 242 310 1803
Tel: 0 242 310 1806 / 1810 / 1883 (Öğrenci İşleri Birimi)