Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
MENU
2021-2022 Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınavları

Mazeret sınavı başvurusu yapacak öğrencilerimiz; 

 
Mazeret işlemleri Üniversitemiz Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Madde 14 hükümlerine göre yapılır. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler, giremedikleri sınavlar için mazeret süreleri bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak başvurmaları gerekir. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavları, ilgili birimin belirlediği tarih ve saatte yapılır. Aşağıdaki durumlarda öğrenci mazeret sınav hakkından yararlanabilir:
  1. Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması
  2. Birinci derece yakınlarının/eşinin, kardeşin ölümü veya bunların ağır hastalık durumunu belgelendirmesi,
  3. Sınavları kapsayan tarihlerde, bu süre içinde devamsızlıktan kalmamak koşuluyla tutukluluk halinde,
  4. Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevli olmaları,
  5. Farklı programlardaki dersler dâhil belgelendirilmek kaydıyla aynı gün ve saatte sınavların çakışması ve öğrencinin ilgili sınav periyodu başlamadan yazılı başvurusuna rağmen çakışmanın giderilememesi
  6. İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edebileceği diğer nedenlerin ortaya çıkması
Mazeret sınavı başvurusu yapacak öğrencilerin Özür Sınavı Başvuru Formu eksiksiz bir şekilde doldurarak ilgili belgelerle birlikte bölümüne şahsen başvurması gerekmektedir. 
 
Mazeret sınavları 09-13 Mayıs 2022 tarihlerinde bölümlerce hazırlanacak sınav programına göre yapılacaktır.
Eklenme tarihi : 2022-04-15 15:28:04
Son güncelleme : 2022-04-15 15:30:30