Tanıtım

İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmektir.

Fakülte bünyesinde toplam 7 bölüm bulunmaktadır. İkinci öğretimin de mevcut olduğu bölümlerin kuruluş yılları kronolojik olarak;

– 1993 İktisat (Ekonomi) Bölümü,

– 1996 İşletme Bölümü,

– 1997 Maliye Bölümü,

– 1997 Kamu Yönetimi Bölümü,

– 2003 Uluslararası İlişkiler Bölümü,

– 2009 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

– 2010 Ekonometri Bölümü,

şeklindedir.

Fakültemiz kadrosunda 2017 sonu itibariyle 25 profesör, 25 doçent, 31 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 uzman, 1 okutman ve 16 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 102 akademik personel ve 26 idari personel görev yapmaktadır.

Eklenme tarihi :21.02.2023 15:24:21
Son güncelleme : 21.02.2023 15:27:57