Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
MENU
Bölüm/Fakülte Öğrenci Temsilciliği Seçim Süreci Hakkında

Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi kapsamında Bölüm Öğrenci Temsilcilerinin ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinin seçim süreci başlamıştır.

Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Bölüm öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmek üzere bölüm öğrencilerinin kendi aralarından seçtikleri öğrencidir.

Fakülte Öğrenci Temsilcisi: Fakülte öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmek üzere bölüm öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri öğrencidir.

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Madde 14- (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

Öğrenci Temsilciliği Başvurusunda Sunulması Gereken Belgeler

a) Aday olmak istediğini belirten dilekçe,

b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi ve not ortalamasını gösterir belge,

c) Bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adli sicil kaydı,

d) Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge,

 

İşlem Adı

Tarih

Yer ve Saati

Bölüm Öğrenci Temsilciliği Adaylık Başvurusu

13 – 19.12.2021

Gerekli belgelerle Bölüm Başkanlıklarına

Adayların İlanı

20-21-22.12.2021

Bölüm ilan panoları

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi

23.12.2021

Bölüm Seçim Kurulları tarafından ilan edilecektir.

Eklenme tarihi : 2021-12-14 14:40:18
Son güncelleme : 2021-12-14 14:40:18