Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
MENU
Tanıtım

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminden itibaren üniversitemiz öğrencilerinin seçmeli olarak alabilecekleri Toplumsal Destek Projeleri ve Gönüllülük dersleri fakültemiz bünyesinde açılacaktır.

Fakültemiz mensubu öğrenciler toplumsal sorumluluklarının bilincindedir ve sosyal hayatlarında üzerlerine düşen görevleri yerine getirirler. Bu derslerin temel eğitim hedefi, üyesi olduğumuz topluma karşı sorumluluklarımızı bireysel ve takım çalışması yaparak yerine getirirken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştirmektir. Bu dersler ile yaşadığımız toplumun sorunları konusunda farkındalığı artırmak, sosyal eşitsizliklere karşı duyarlılığı geliştirmek, dayanışma duygusunu güçlendirmek ve topluma olan aidiyet duygusunu pekiştirmek hedeflenmektedir. Toplumsal destek projeleri sayesinde tüm öğrencilerimiz yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların da olduğuna dair bilinçli bir farkındalık kazanır ve bu farkındalıklarını geliştirme olanağı bulurlar.

Yürütülecek ortak sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken bilinçli bir topluma evrilme ile güçlü bir sivil toplum inşa edilecektir.

Tüm öğrencilerimizi bölümlerinde açılacak ilgili dersleri almaya davet ediyoruz.

Eklenme tarihi : 2021-10-18 17:16:13
Son güncelleme : 2021-10-18 17:16:13