Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
MENU
Tanıtım, Vizyon, Misyon, Kalite Politikası

Tanıtım

İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmektir.

Fakülte bünyesinde toplam 7 bölüm bulunmaktadır. İkinci öğretimin de mevcut olduğu bölümlerin kuruluş yılları kronolojik olarak;

– 1993 İktisat (Ekonomi) Bölümü,

– 1996 İşletme Bölümü,

– 1997 Maliye Bölümü,

– 1997 Kamu Yönetimi Bölümü,

– 2003 Uluslararası İlişkiler Bölümü,

– 2009 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

– 2010 Ekonometri Bölümü,

şeklindedir.

Fakültemiz kadrosunda 2017 sonu itibariyle 25 profesör, 25 doçent, 31 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 uzman, 1 okutman ve 16 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 102 akademik personel ve 26 idari personel görev yapmaktadır.

 

Vizyon

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır. 

 

Misyon

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, ulusal ve uluslararası nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli program ve faaliyetlerle akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

 

Kalite Politikası

İç ve dış paydaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, yenilikçi ve topluma katkı sağlayan bir fakülte haline gelmektir.

Eklenme tarihi : 2021-10-18 15:30:49
Son güncelleme : 2021-10-18 15:30:49