TDP Tanıtımı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminden itibaren üniversitemiz öğrencilerinin seçmeli olarak alabilecekleri Toplumsal Destek Projeleri ve Gönüllülük dersleri fakültemiz bünyesinde açılacaktır.

Fakültemiz mensubu öğrenciler toplumsal sorumluluklarının bilincindedir ve sosyal hayatlarında üzerlerine düşen görevleri yerine getirirler. Bu derslerin temel eğitim hedefi, üyesi olduğumuz topluma karşı sorumluluklarımızı bireysel ve takım çalışması yaparak yerine getirirken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştirmektir. Bu dersler ile yaşadığımız toplumun sorunları konusunda farkındalığı artırmak, sosyal eşitsizliklere karşı duyarlılığı geliştirmek, dayanışma duygusunu güçlendirmek ve topluma olan aidiyet duygusunu pekiştirmek hedeflenmektedir. Toplumsal destek projeleri sayesinde tüm öğrencilerimiz yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların da olduğuna dair bilinçli bir farkındalık kazanır ve bu farkındalıklarını geliştirme olanağı bulurlar.

Yürütülecek ortak sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken bilinçli bir topluma evrilme ile güçlü bir sivil toplum inşa edilecektir.

Tüm öğrencilerimizi bölümlerinde açılacak ilgili dersleri almaya davet ediyoruz.

Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörleri

Adı Soyadı  Bölümü
Prof. Dr. Emre İPEKÇİ ÇETİN  Fakülte Koordinatörü (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Sibel MEHTER AYKIN  İktisat
Doç. Dr. Janset AYTEMUR  İşletme
Doç. Dr. Servet AKYOL  Maliye
Doç. Dr. Ceren KALFA  Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Mete Kanan NAMAL  Çalışma Ekon. ve Endüstri İlişkileri
Doç. Dr. Sanem ÖZER  Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Serhan SEKRETER  Ekonometri
Eklenme tarihi :20.01.2023 16:03:06
Son güncelleme : 5.05.2023 15:55:10